Close

Dev Authority

Varanasi Development Authority

Varanasi Development Authority Raja Udai Pratap Marg, Panna Lal Park, Varanasi-221002

Email : vdavaranasi[at]gmail[dot]com
Phone : 0542-2280326
Website Link : https://vdavns.com/
Pincode: 221002